Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid.

De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. Er is één schoolraad voor de kleuterschool en de lagere school samen.

In dit overlegorgaan zetelen voor de basisschool:

  • voor de ouders: Annelies Priels, Xavier Tournet, Mila Djelosevic
  • voor het personeel: Marlies Rosseel-KS, Hilde Desmedt-LS, David Maes-LS
  • voor de lokale gemeenschap: Katrien Bautmans, Greet Segers, Kristien Coenen
  • de directies: Evelien Vanroy-KS, Bernard Schatteman-LS
Schoolraad

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x